GWINT-KAN: Strona g³ówna kanalizacja warszawa
kanalizacja warszawa


FIRMA US£UGOWO-HANDLOWA
GWINT-KAN
Jacek Piotrowski
ul. Afrykañska 8 m 68
03-966 Warszawa
NIP 113-075-68-43
REGON 014903702


Zadzwoñ do nas,
odpowiemy na Twoje pytania:
tel / fax (22) 835-14-41
tel.kom. 609-555-665

albo skorzystaj z formularza

kanalizacja Warszawa, udra¿nianie czyszczenie przepychanie kanalizacji - gwintownice naprawa

o firmie

kanalizacja Warszawa, udra¿nianie czyszczenie przepychanie kanalizacji - gwintownice naprawa Mamy przyjemność zaprezentowaæ Pañstwu ofertê naszej firmy świadczącej usługi z zakresu: udra¿nianie pionów, poziomów kanalizacyjnych, udra¿nianie studzienek kanalizacyjnych, inspekcja kanalizacji za pomocą kamery wizyjnej, czyszczenie kanałów wentylacyjnych oraz kanałów burzowych. Wiêcej informacji na temat usług naszej firmy znajduje się w dziale OFERTA.

Proponujemy równie¿ us³ugi w zakresie pogwarancyjnych napraw gwintownic oraz urz±dzeñ do czyszczenia kanalizacji.

Posiadamy do¶wiadczon± kadrê oraz specjalistyczny sprzêt pozwalaj±cy na skuteczne wykonywanie zleconych prac. Czyszczenie kanalizacji przeprowadzamy najczê¶ciej metod± mechaniczn±, gwarantuj±c± szybkie i pewne usuniêcie zatorów w kanalizacji. O tej i o innych metodach stosowanych w firmie mo¿na siê dowiedzieæ w dziale TECHNOLOGIA.

Podejmujemy pilne zlecenia telefoniczne w zakresie diagnostyki oraz udrażniania zatorów w np. wewnêtrznych instalacji sanitarnych. Us³ugi te wykonujemy zarówno dla firm jaki i klientów indywidualnych. Sprawd¼ czy uwzglêdnili¶my Ciebie w dziale KLIENCI.

Oferujemy konkurencyjne ceny!

Mo¿esz siê skontaktowaæ z nami telefonicznie, wysy³aj±c e-mail lub wype³niaj±c formularz kontaktowy.

kanalizacja Warszawa, udra¿nianie czyszczenie przepychanie kanalizacji - gwintownice naprawa kanalizacja Warszawa, udra¿nianie czyszczenie przepychanie kanalizacji - gwintownice naprawa
kanalizacja Warszawa, udra¿nianie czyszczenie przepychanie kanalizacji - gwintownice naprawa
kanalizacja Warszawa, udra¿nianie czyszczenie przepychanie kanalizacji, gwintownice naprawa
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/gwintkan/public_html/index.php on line 87